เรียน Digital Skills ฟรี

ฝึกสร้าง Project แบบทำงานได้จริง

รับ Certificate

CareerVio.com ได้นำหลักสูตรจาก FreeCodeCamp.org ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ 2014 มาปรับปรุง เพิ่มเติมและแปรภาษา เพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของคนไทยมากขึ้น โดยหลักสูตรของ FreeCodeCamp.org นี้มีผู้จบการศึกษามากกว่า 40,000 และได้งานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำตาม Logo ด้านล่าง ใครที่เข้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระมัดจำ หรือลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนก่อนนะครับ ที่ Link นี้ https://bit.ly/3qQ9ZMm (ถ้าเรียนโดยไม่ลงทะเบียนก่อน ถึงระบบจะออกใบ Cer ให้ แต่ถ้าตรวจเจอจะยึดคืนทันทีนะครับ)